Цікава математика

Прийнято вважати, що інтернет ускладнює життя, але буває і навпаки - іноді в ньому можна знайти прості пояснення для складних речей.  Пропоную поглянути на знайомі ще зі школи ідеї в нестандартному втіленні -  не в цифрах або графіках,  а в GIF-ілюстраціях того, як працюють основні закони математики.

📌  Вертикальні, внутрішньо різносторонні та відповідні кути

 


📌  Довжина кола 

 

📌  Сума внутрішніх кутів опуклого многокутника

  

📌  Додавання векторів

 


  📌  Множення двочленів

  

📌 Трикутник Паскаля 
📌 Як зрозуміти логарифми
📌 Доведення теореми Піфагора 

📌  Медіана, проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника

 

  📌  Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику

  

 📌  Теорема косинусів

📌  Площа паралелограма

    

  📌  Скалярний добуток векторів

📌 Чому сума зовнішніх кутів многокутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів


📌 Як насправді виглядає число π


📌Пояснення поняття радіана (якщо довжина дуги кола рівна по довжині її радіусу, отриманий кут рівний одному радіану)

📌 Візуалізація синуса  і косинуса  кута
📌 Візуалізація синуса і косинуса кута в трикутнику📌 Дотична до синусоїди📌 Криві тангенса


📌 Розгортка картинки


📌Як трансформувати графік функції з декартової в полярну 

систему координат


Детальніше:http://kirdey.com/gif-kartinki-yaki-poyasnyuyut-bez-sliv

Детальніше:http://kirdey.com/gif-kartinki-yaki-poyasnyuyut-bez-sliv📌  Обчислення площі криволінійної трапеції методом Рімана


Детальніше:http://kirdey.com/gif-kartinki-yaki-poyasnyuyut-bez-sliv📌  Побудова параболи
📌 Побудова еліпсу


📌 Побудова гіперболи
📌 Конструювання  гіперболоїда. Бічна поверхня цілком 

складається з прямих


Детальніше:http://kirdey.com/gif-kartinki-yaki-poyasnyuyut-bez-sliv

📌 Як не заплутатись, проводячи транспозицію матриці


Детальніше:http://kirdey.com/gif-kartinki-yaki-poyasnyuyut-bez-sliv

3 коментарі: