понеділок, 6 квітня 2020 р.

Оголосили теми уроків «Всеукраїнської школи онлайн»

Нагадаємо, проєкт, партнером якого стала «Освіторія», розпочинає цього тижня свої трансляції з 10:00 на українських телеканалах, які надали ефірний час, а також на YouTube-каналі МОН.
Оберіть клас, щоб побачити розклад уроків та тем: 5 клас6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас10 клас11 клас. Завантажити весь розклад можна за посиланням.
Уроки проходитимуть щодня з понеділка по п’ятницю до кінця карантину. 
На YouTube-каналі МОН в описі під кожним відео вчителі залишатимуть домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал.

ТЕМИ ТА УРОКИ: ТИЖДЕНЬ 1

5 клас Понеділок
5 клас. Англійська мова. Дозвілля — види дозвілля та відпочинку. Вступ
5 клас. Математика. Віднімання десяткових дробів
Фізкультура/руханка
Вівторок
5 клас. Українська мова. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні
5 клас. Математика. Віднімання десяткових дробів. Розв’язування задач та рівнянь
Фізкультура/руханка
Середа
5 клас. Українська мова. Речення з одним головним членом. Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й неокличні. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення.
5 клас. Історія. Українська революція, Голодомор 1932-1933 рр.
Фізкультура/руханка
5 клас. Англійська мова. Дозвілля: види спорту
Четвер
5 клас. Українська мова. Другорядні члени речення (додаток, означення, обставина)
5 клас. Математика. Множення десяткових дробів
Фізкультура/руханка
П’ятниця
5 клас. Англійська мова. Дозвілля: творчість та мистецтво
5 клас. Математика. Особливі випадки множення десяткових дробів
Фізкультура/руханка

6 класПонеділок
6 клас. Англійська мова. Транспорт. Підготовка до подорожі. Вступ до теми
6 клас. Математика. Основні властивості рівнянь
Фізкультура/руханка
6 клас. Біологія. Хвощі, плауни
Вівторок
6 клас. Українська мова. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
6 клас. Математика. Розв′язування рівнянь, використовуючи їхні властивості
Фізкультура/руханка6 клас. Географія. Води суходолу. Річки світу
Середа
6 клас. Англійська мова. Транспорт. Види подорожей
6 клас. Математика. Розв‘язування задач за допомогою рівнянь
Фізкультура/руханка
6 клас. Історія. Римська республіка в V-І ст. до н. е.: соціальний устрій та організація влади
Четвер
6 клас. Українська мова. Відмінювання кількісних числівників
6 клас. Математика. Розв‘язування задач виду «ціна, кількість, вартість»
Фізкультура/руханка
6 клас. Біологія. Папороті 
П’ятниця
6 клас. Українська мова. Буква «ь» в кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках
6 клас. Історія. Військова експансія Риму. Частина 1
Фізкультура/руханка
6 клас. Англійська мова. Подорожі. Подорожувати самостійно
6 клас. Географія. Озера. Болота. Штучні водойми
Фізкультура/руханка


7 класПонеділок
7 клас. Англійська мова. Розваги у вільний від навчання час
7 клас. Історія України. Король Данило — будівничий Галицько-Волинської держави
Фізкультура/руханка
7 клас. Алгебра. Лінійні рівняння з двома змінними
7 клас. Географія. Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка. Частина 1
Фізкультура/руханка
Вівторок
7 клас. Українська мова. Букви н та нн у прислівниках
7 клас. Геометрія. Коло і круг, довжина кола, площа круга
Фізкультура/руханка
7 клас. Біологія. Покриви тіла тварин, їхня різноманітність та функції
7 клас. Фізика. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
Фізкультура/руханка
Середа
7 клас. Англійська мова. Світ кіно. Жанри
7 клас. Алгебра. Графік лінійного рівняння з двома змінними
Фізкультура/руханка
7 клас. Хімія. Кисень. Фізичні властивості, поширеність у природі та застосування
7 клас. Географія. Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини. Частина 2
Фізкультура/руханка
Четвер
7 клас. Українська мова. «Не» і «ні» з прислівниками. Частина 1
7 клас. Всесвітня історія. Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ-ХV ст.
Фізкультура/руханка
7 клас. Фізика. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля
7 клас. Біологія. Органи чуття, їхнє значення
Фізкультура/руханка
П’ятниця
7 клас. Українська мова. «Не» і «ні» з прислівниками. Частина 2
7 клас. Геометрія. Дотична до кола, її властивості
Фізкультура/руханка
7 клас. Англійська мова. Кіно
7 клас. Хімія. Взаємодія кисню з простими речовинами
Фізкультура/руханка

8 класПонеділок
8 клас. Англійська мова. Інтернет: бути чи не бути? Present Simple Tense
8 клас. Історія України. Гетьманщина за часів Івана Мазепи. Частина 1
Фізкультура/руханка
8 клас. Алгебра. Означення квадратного рівняння та його елементів. Корені квадратного рівняння.
Зведені та незведені квадратні рівняння
8 клас. Географія. Природні зони України: мішані й широколисті ліси
Фізкультура/руханка
Вівторок
8 клас. Українська мова. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях
8 клас. Геометрія. Властивість бісектриси кута трикутника. Теорема про довжину бісектриси
Фізкультура/руханка
8 клас. Біологія. Сенсорні системи смаку, нюху
8 клас. Фізика. Електричний струм. Електричне коло. Сила струму. Амперметр
Фізкультура/руханка
8 клас. Історія України. Гетьманщина за часів Івана Мазепи. Частина 2
Середа
8 клас. Англійська мова. Гаджети та соціальні мережі
8 клас. Алгебра. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування
Фізкультура/руханка
8 клас. Хімія. Властивості кислот та кислотних оксидів
8 клас. Географія. Природні зони України: лісостеп
Фізкультура/руханка
Четвер
8 клас. Українська мова. Відокремлена прикладка. Розділові знаки при ній
8 клас. Геометрія. Метричні співвідношення в колі
Фізкультура/руханка
8 клас. Всесвітня історія. Московська держава. Іван IV Грозний. Смутний час. Правління династії Романових
8 клас. Фізика. Електрична напруга. Вольтметр
Фізкультура/руханка
П’ятниця
8 клас. Хімія. Властивості лугів, нерозчинних основ та основних оксидів 8 клас. Англійська мова. Різновиди блогів. Повторення граматичних структур: Narrative Tenses
Фізкультура/руханка
8 клас. Біологія. Сенсорні системи смаку, нюху


9 класПонеділок
9 клас. Українська мова. Складне речення. Види складних речень. Розділові знаки в сполучникових складних реченнях
9 клас. Алгебра. Геометрична прогресія: означення, формула n-го члена та характеристична властивість
Фізкультура/руханка
9 клас. Англійська мова. Узагальнення часів англійської мови. Present, Past and Future Tenses
9 клас. Історія України. Суспільно-політичне життя у 60-80-х рр. XIX ст.
Фізкультура/руханка
9 клас. Географія. Харчова промисловість в Україні
Вівторок
9 клас. Українська література. Т. Шевченко. Поема «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику
9 клас. Геометрія. Сума та різниця векторів
Фізкультура/руханка
9 клас. Фізика. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння
9 клас. Історія України. Політизація українського руху в 90-ті рр. XIX ст.
Фізкультура/руханка
9 клас. Біологія. Популяції, їхні основні характеристики
Середа
9 клас. Англійська мова. Англомовні країни. Загальна характеристика. Умовні речення 1 та 2 типу. Вступ
9 клас. Алгебра. Розв’язування задач, пов’язаних із геометричними прогресіями
Фізкультура/руханка
9 клас. Географія. Виробництво продуктів харчування в світі
9 клас. Хімія. Спирти. Хімічні властивості спиртів
Фізкультура/руханка
Четвер
9 клас. Українська мова. Складнопідрядне речення. Види складнопідрядних речень
9 клас. Геометрія. Добуток вектора на число. Ознака колінеарності ненульових векторів
Фізкультура/руханка
9 клас. Фізика. Рух тіла під дією сили тяжіння. Частина 1
9 клас. Всесвітня історія. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах
Фізкультура/руханка
П’ятниця
9 клас. Біологія. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін
9 клас. Українська література. Викриття конформізму частини української еліти в посланні Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Тема «землячків» у посланні
Фізкультура/руханка
9 клас. Хімія. Отруйність спиртів. Згубна дія алкоголю на організм людини
9 клас. Англійська мова. Англомовні країни. Великі міста. Умовні речення
Фізкультура/руханка

10 клас

Понеділок
10 клас. Українська мова. Морфологічна норма. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників
10 клас. Алгебра. Похідна функції. Її фізичний та геометричний зміст
Фізкультура/руханка
10 клас. Фізика. Пароутворення і конденсація. Властивості насиченої та ненасиченої пари
10 клас. Історія України. Правовий статус українських земель у складі Польщі
Фізкультура/руханка
Вівторок
10 клас. Українська література. Модернізм
10 клас. Фізика. Кипіння
Фізкультура/руханка
10 клас. Історія України. Політичний розвиток українських земель у складі Польщі у міжвоєнний період
10 клас. Біологія. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини
Фізкультура/руханка
10 клас. Географія. Австралія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення
Середа
10 клас. Англійська мова. Types of Sports. Граматика. Повторення часових форм дієслова
10 клас. Геометрія. Координати в просторі
Фізкультура/руханка
10 клас. Хімія. Спирти та феноли (фізико-хімічні властивості)
10 клас. Географія. Австралія: господарство
Фізкультура/руханка
Четвер
10 клас. Українська мова. Складні випадки визначення роду іменників та узгодження їх з іншими частинами мови
10 клас. Фізика. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища. Частина 1
Фізкультура/руханка
10 клас. Англійська мова. What Sport Do You Do? Граматика. Повторення часових форм дієслова
10 клас. Всесвітня історія. Японія. Мілітаризація економіки, державних інституцій та суспільної свідомості населення. Зовнішня експансіоністська політика
Фізкультура/руханка
П’ятниця
10 клас. Українська література. Леся Українка
10 клас. Алгебра. Таблиця похідних. Правила диференціювання
Фізкультура/руханка
10 клас. Англійська мова. To Watch or To Participate? Граматика. Повторення часових форм дієслова
10 клас. Хімія. Жири
Фізкультура/руханка
10 клас. Біологія. Закономірності мінливості людей


11 клас

Понеділок
11 клас. Українська мова. Функціональні стилі сучасної української мови
11 клас. Алгебра. Основні правила комбінаторики
Фізкультура/руханка
11 клас. Фізика. Інтерференція світла
11 клас. Історія України. Початок перебудови в СРСР
Фізкультура/руханка
Вівторок
11 клас. Українська література. Василь Симоненко. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»)
11 клас. Біологія. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини
Фізкультура/руханка
11 клас. Історія України. Соціально-економічне становище. Чорнобильська катастрофа
11 клас. Географія. Демографічні процеси у світосистемі
Фізкультура/руханка
Середа
11 клас. Англійська мова. Types of Art. Are You Interested in Art? Граматика. Повторення часових форм дієслова
11 клас. Геометрія. Циліндр і конус
Фізкультура/руханка
11 клас. Хімія. Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію
11 клас. Біологія. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря
Фізкультура/руханка
Четвер
11 клас. Українська література. Дмитро Павличко. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «Два кольори», який став народною піснею
11 клас. Фізика. Дифракція світла. Дифракційні ґратки
Фізкультура/руханка
11 клас. Англійська мова. Genres of Art. Describing Pictures. Граматика. Повторення часових форм дієслова
11 клас. Всесвітня історія. Динаміка Холодної війни. Протистояння НАТО і ОВД. Прояви міжнародної напруженості
Фізкультура/руханка
П’ятниця
11 клас. Українська мова. Стилістичне забарвлення та виражальні можливості фразеологізмів
11 клас. Фізика. Квантові властивості світла
Фізкультура/руханка
11 клас. Хімія. Біологічне значення металічних і неметалічних елементів
11 клас. Алгебра. Факторіал. Перестановки
Фізкультура/руханка


Також уроки з’являться на медіасервісі MEGOGO у спеціальному розділі «Всеукраїнська школа онлайн». Для зручності вони будуть поділені за днями, класами та назвами предметів. Їх можна буде переглянути в будь-який час з усіх пристроїв, що підтримуються сервісом, а саме: Smart TV, смартфони, планшети, медіаплеєри, ігрові консолі та інші. Для наявних користувачів, уроки сформовано також в окремі інтерактивні канали, які доступні у розділі «Телеканали». Загалом буде 7 інтерактивних каналів відповідно до класу.
Інфографікаhttps://mon.gov.ua,    Автор: 

Немає коментарів:

Дописати коментар