вівторок, 7 листопада 2017 р.

Заочна математична школа

З 28.10.2017  продовжує роботу заочна математична школа для учнів та вчителів Чернівецької області на базі електронного контенту факультету математики та інформатики.

Робота заочної математичної школи планується за темами:
1. Числа, вирази, відсотки. Арифметична та геометрична прогресії. 
2. Раціональні та ірраціональні рівняння. Рівняння з модулем. системи рівнянь. 
3. Раціональні та ірраціональні нерівності. Текстові задачі. 
4. Функція. Перетворення графіків функцій. Рівняння кола та сфери. 
5. Вектори і координати. 
6. Планіметричні задачі.
7. Тригонометрія. 
8. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності. 
9. Стереометрія. 
10. Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей.
11. Похідна функції та її застосування. 
12. Інтеграл та його застосування. 

Завдання з кожної теми розроблено у формі тестових завдань, що відповідають основним змістовим лініям державного стандарту освітньої галузі «Математика» будуть доступні на сайті факультету математики та інформатики  http://fmi.org.ua/.
Кожне тестове завдання складається з трьох частин:
·   Завдання першої частини – вибір однієї правильної відповіді (0 або 2 бали).
·  Завдання другої частини – встановлення відповідності (0, 2, 4, 6 або 8 балів). 
·   Завдання третьої частини – відкрита форма з короткою відповіддю (від 0 до 4 балів).
Максимальна кількість балів за правильне виконання тесту становить 100 балів.
Виконані завдання потрібно відсканувати і надіслати на електронну адресу ofotiy@ukr.net (або відправити звичайною поштою на адресу: факультет математики та інформатики ЧНУ, вул. Коцюбинського 2, м. Чернівці, 58012)
Наприкінці кожного місяця планується очна зустріч зі слухачами школи на факультеті математики та інформатики (м. Чернівці, вул. Університетська, 28, ауд. 39) за таким графіком:

з/п
Дата
Час
1
28 жовтня 2017 року
1000
2
25 листопада 2017 року
1000
3
30 грудня 2017 року
1000
4
27 січня 2018 року
1000
5
24 лютого 2018 року
1000
6
31 березня 2018 року
1000


На зазначених зустрічах буде проводитися аналіз надісланих результатів з методичними рекомендаціями щодо розв’язування певних задач і даватися додаткові теоретичні відомості та детальний розбір задач підвищеної складності.

Немає коментарів:

Дописати коментар