пʼятницю, 3 березня 2017 р.

Науково-практична конференція "Талант і елітарність"

Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, 
що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш.
   Василь Ключевський 
28 лютого 2017 року на базі Чернівецької СЗОШ №6 відбулося засідання секції учителів математики та інформатики міської науково-практичної конференції «Талант і елітарність». Метою цього зібрання була презентація творчих наробок учителів-практиків, обмін педагогів власним досвідом з певної проблеми. Вчителі презентували свої напрацювання із застосуванням новітніх технологій.

В умовах сучасної школи, коли в центрі шкільної парадигми є дитина, а головним завданням кожного вчителя – формування всебічно розвинутої гармонічної особистості, все більше набуває актуальності застосування сучасних технологій навчання, що враховують індивідуальність кожного учня. Однією із таких форм є інтерактивні технології, що сприяють збагаченню і розвитку творчого потенціалу як вчителя так і учня, розкриттю здібностей дитини, бажання і уміння вчитися, творити, відчувати радість пізнання. Вчителі математики Каминіна О.О. (СЗОШ №6) та Лелик О.І. (ЗОШ №14) продемлнстрували як вони застосовують інтерактивні технології на уроках. Актуальність міжпредметних зв'язків у шкільному навчанні обумовлена сучасним рівнем розвитку науки, на якому яскраво виражена інтеграція суспільних, природничих і технічних знань. Досвідом роботи із застосування міжпредметного зв’язку на уроках поділилися вчитель математики Собчишин Г.Т. (гімназія №3) та вчитель інформатики Скрипничук Н.С. (ліцей №4). Для успішного освоєння програми шкільного навчання дитині необхідно не тільки багато знати, а й послідовно і доказово мислити, здогадуватися, виявляти розумову напругу. Одним і засобів такого навчання  - використання на уроках математики та у позакласній роботі геометричних головоломок продемонструвала вчитель математики Козачук Н.Ф. (ВСЛІ). Учитель має кожен урок будувати так, щоб в учнів постійно був стійкий інтерес до предмету і процесу пізнання, навчальна активність, бажання творити і пізнавати. Саме креативне навчання цьому й сприяє. Як на своїх уроках розвиває креативність учнів повідомив вчитель інформатики Андрійчук О.Б. (ЗОШ №37). Власним досвідом використання різних форм і методів, які розвивають  пізнавальний інтерес учнів поділилася Гарасимюк М.І. (НВК «Лідер»), а Захарчук С.П. (ЗОШ №16) довела, що ефективність самостійної роботи учнів залежить від уміння вчителя здійснювати діагностику індивідуальних реальних навчальних можливостей учнів, розробити систему завдань для самостійної роботи учнів, надати їм консультативну допомогу. Значний інтерес викликала доповідь вчителя інформатики Грунтея В.В. (ліцей №4), яка присвячена можливості використання флеш-презентацій у навчальному процесі. Присутні на конференції вчителі математики та інформатики висловлюють подяку адміністрації Чернівецькій СЗОШ №6 за надані умови проведення заходу.










Немає коментарів:

Дописати коментар